Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:


  • izračun zabijalne krivulje sila-pomik z metodo končnih elementov upoštevajoč deformabilnostne karakteristike plasti zemljin,
  • analiza pilota z upoštevanjem vpliva tehnologije izvedbe,
  • uporaba različnih oblik prečnih prerezov pilota (pravokoten, I-profil, krožni prerez),
  • možnost spreminjanja premera pilota z globino (krožni prerez),
  • določitev modula reakcije v okolici pilota (Vesić, Mattlock and Rees, CSN),
  • upoštevanje negativnega trenja po plašču pilota
  • dimenzioniranje arminanobetonskih prerezov v povezavi s standardi EC2, BS, PN, IS, ACI