Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:


 • analize nosilnosti temeljijo na različnih teorijah (EC7, PN, IS, Brinch-Hansen),
 • analize posedkov temeljijo na uveljavljenih teorijah in principih (Janbu, Buisman, teorija mehkih zemljin z uporabo koeficienta kompresije, sekundarni posedki – Lade),
 • dimenzioniranje armiranobetonskih temeljev po EC7, BS, PN, IS, ACI,
 • oblike temeljev – centrični, ekscentrični, pasovni temelji, temelji krožne oblike, stopničeni centrični temelji,  stopničeni temelji krožne oblike,
 • vtomatično dimenzioniranje (določitev velikosti) temeljev,
 • uporabo posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
 • vgrajeno bazo materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • poljubno število uporabe obtežnih primerov,
 • modeliranje nivoja podtalnice,
 • modeliranje prodno-peščene blazine pod temelji,
 • analizo temeljenja v deniranih in nedreniranih pogojih,
 • analizo temeljenja z nagibom terena,
 • analizo temeljenja z nagibom temeljne ploskve,
 • splošno obliko diagrama napetosti pod temeljno ploskvijo pri kombinaciji upogiba in tlaka (natega),
 • analizo posedanja preko vnosa oedometerskega modula, določenega z oedometrično obremenilno krivuljo.