Razširjeni modul ponuja naslednje:


 • dve možnosti za modeliranje obloge (Širina elementov - 1D in 2D standardnih elementov)
 • možnost uvoza geometrijskih oblik (kontur) preko DXF formata,
 • enostavna implementacija konture izkopa v numerični model – samodejna korekcija topologije ter samodejna generacija mreže končnih elementov,
 • analiza poljubnega števila gradbenih faz,
 • uvoz geometrijske oblike podpornih elementov,
 • možnost uporabe distribucijskega faktorja obtežbe za modeliranje 3D učinka izkopnega čela,
 • vnos vpliva temperature (»temperaturna obremenitev«),
 • simulacija vpliva nabrekanja hribine (zemljine),
 • simulacija krčenja podpornih elementov,
 • analiza sekundarne obloge s spremembo geometrijskih parametrov (1D elementi) ali s spremembo parametrov primarne obloge, da se omogoči prenos napetosti (2D elementi),
 • določitev opazovalnih (spremljava sprememb) točk kjer koli v modelu,
 • grafični prikaz diagrama notranjih sil,
 • analiza sider z vpetjem na konceh ali po celotni dolžini,
 • simulacija sider kot območja izboljšane hribinske mase (sidrano območje),


Programski modul ne deluje samostojno, temveč kot dodatek modulu FEM.

Programski modul »Tunnel« je razširitev modula za FEM program.

Razširjeni modul ponuja naslednje:


 • dve možnosti za modeliranje obloge (Širina elementov - 1D in 2D standardnih elementov)
 • možnost uvoza geometrijskih oblik (kontur) preko DXF formata,
 • enostavna implementacija konture izkopa v numerični model – samodejna korekcija topologije ter samodejna generacija mreže končnih elementov,
 • analiza poljubnega števila gradbenih faz,
 • uvoz geometrijske oblike podpornih elementov,
 • možnost uporabe distribucijskega faktorja obtežbe za modeliranje 3D učinka izkopnega čela,
 • vnos vpliva temperature (»temperaturna obremenitev«),
 • simulacija vpliva nabrekanja hribine (zemljine),
 • simulacija krčenja podpornih elementov,
 • analiza sekundarne obloge s spremembo geometrijskih parametrov (1D elementi) ali s spremembo parametrov primarne obloge, da se omogoči prenos napetosti (2D elementi),
 • določitev opazovalnih (spremljava sprememb) točk kjer koli v modelu,
 • grafični prikaz diagrama notranjih sil,
 • analiza sider z vpetjem na konceh ali po celotni dolžini,
 • simulacija sider kot območja izboljšane hribinske mase (sidrano območje),