Program lastnosti:


  • vgrajena baza jeklenih prerezov,
  • simulacije obtežbe zaradi upogibnega momenta in osne sile,
  • enostaven vnos geologije,
  • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
  • kontrola uklona z uporabo različnih teoretičnih osnov (enačba upogiba prizmatičnega nosilca, Salas, Souch),
  • kontrola prerezov mikropilotov in dimenzioniranje na predvideno projektno življenjsko dobo,
  • kontrola plašča mikropilota z uporabo različnih metod (Lizzi, Littlejohn, Zweck, Bowlese, Veas),
  • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7