V podjetju Geoportal d.o.o. na področju geologije in geotehnike organiziramo in spremljamo geološko geomehanske raziskave ter izdelamo geološko-geomehanska poročila za potrebe sanacij plazov in za potrebe izgradnje različnih gradbenih konstrukcij.

Za zahtevne inženirske objekte izdelamo geološko-geomehanska poročila skladno s smernicami avstrijskega standarda (NATM) ÖNORM B2203 – 1.

  Geologija in geotehnika