Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:


  • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
  • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
  • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),
  • določitev različnih naklonov (oblik) terena za podporno konstrukcijo,
  • vgrajene teoretične podlage za izračun zemeljskih pritiskov (Absi, Sokolovski, Muller Breslau, Mazindrani, Caquot Kerisel, Coulomb,…),
  • analizo zemeljskih pritiskov na podlagi efektivnih in totalnih vrednosti materialnih parametrov zemljin,
  • analizo zemeljskih pritiskov v prekonsolidiranih zemljinag,
  • možnost modeliranja potresnih učinkov s psevdo-statično metodo (Monobe-Okabe, Arrango).