Visoke gradnje

Predori in veliki podzemni prostori

Že od ustanovitve naprej se naše podjetje zavzeto ukvarja z ožjim področjem, v katerem so združeni geotehnika, geotehnologija in rudarstvo, torej z načrtovanjem gradnje predorov in velikih podzemnih prostorov.

Prikaži reference    

 
Visoke gradnje
Geologija in geotehnika

V podjetju Geoportal d.o.o. na področju geologije in geotehnike organiziramo in spremljamo geološko geomehanske raziskave .

Prikaži reference

Deponije

Deponije
S povečano porabo dobrin in naravnih virov se povečuje količina odpadkov.Prikaži reference

 
Luške konstrukcije

Luške konstrukcije
Pojem luške konstrukcije obsega širok spekter konstrukcij.Najbolj opazne konstrukcije, ki se pojavljajo v pristaniščih, so obalne konstrukcije, nasipi in valobrani.


Prikaži reference 

Sanacije plazov
Sanacije plazov
Vedno pogostejši nenadni premiki zemeljskih gmot v okolju opozarjajo na pestro dejavnost nežive narave, ki je lahko posledica različnih okoliščin in pogosto tudi človekovega nepremišljenega poseganja v naravno okolje.

Prikaži reference 

 
Visoke gradnje
Visoke gradnje

Visokogradnja je veja gradbeništva, ki se ukvarja s projektiranjem in izgradnjo objektov, ki se nahajajo na površini.


Prikaži reference


Gradbene jame
Gradbene jame

Za kvalitetno in varno postavitev objekta so ključnega pomena dobri temelji.


Prikaži reference

 
Gradbene jame
BIM

Gradbeništvo je stopilo v korak z digitalizacijo sveta, ki smo ji priča v 21. stoletju. Tehnološki preboj je v gradbeni stroki poznan pod imenom BIM (Building Information Modeling).


Prikaži reference