Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:


  • različne teorije analize posedanja (Janbu, Buisman, teorija mehkih tal s koeficientom kompresije, sekundarno posedanje po Lade-u),
  • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
  • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
  • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),
  • analizo različnih gradbenih faz v enem delu,
  • prikaz končnih vrednosti spremenljivk oziroma razlik skozi različne gradbene faze,
  • redukcijo vplivnega območja, skladno s teorijo strukturne trdnosti v obliki procenta geostatične napetosti ali z nestisljivo podlago,
  • analizo posedanja preko vnosa oedometerskega modula, določenega z oedometrično obremenilno krivuljo.