Gradbeništvo je stopilo v korak z digitalizacijo sveta, ki smo ji priča v 21. stoletju. Tehnološki preboj je v gradbeni stroki poznan pod imenom BIM (Building Information Modeling). Gre za modeliranje grajenega okolja s poudarkom na informacijah o objektu. V kolikor uspešno sledimo ciljem BIM-a, bo rezultat urejena baza podatkov o grajenem okolju, s katero bo naročnik dobil urejen, natančneje definiran ter pregleden projekt, ki bo uporaben v celotnem življenjskem ciklu objekta, tudi za potrebe vzdrževanja.BIM pristop prinaša številne prednosti, zaradi katerih se tehnologija uveljavlja širom sveta:

  • Nedvoumen in nazoren prikaz gradbenih elementov, ki naročniku omogoča kvalitetno 3D predstavo o projektiranem objektu in njegovi umestitvi v okolje

  • Večja usklajenost projekta in posledično manjše število nepredvidenih zapletov v času gradnje in uporabe objekta

  • Natančneje izdelan popis del

  • Večja preglednost projekta

  • Večja trajnost informacij v primerjavi s tiskanimi izvodi

  • Hitrejša dostopnost do informacij v primerjavi z listanjem po arhivskem papirnatem gradivu


Večja količina dela, ki je s strani projektanta potrebna za uvedbo BIM-a, naročniku prek vizualizacij projekt približa in v končni grajeni obliki doprinese h kvalitetnejšemu in stroškovno racionalnejšemu projektu.