Glavne značilnosti:


 • Vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),
 • poljubno število vstavljenih sil (sidra, varnostne ograje, itd),
 • modeliranje nivojev podtalnice pred in za konstrukcijo, modeliranje arteškega pritiska,
 • določitev različnih naklonov (oblik) terena za podporno konstrukcijo,
 • simulacija izvedbe berme na čelni strani podporne konstrukcije,
 • izračun zemeljskih pritiskov z uporabo efektivnih in totalnih parametrov,
 • možnost modeliranja potresnih učinkov s psevdo-statično metodo (Monobe-Okabe, Arrango),
 • možnost izračuna problema po posameznih gradbenih fazah,
 • kontrola globalne stabilnosti z uporabo direktne povezave in prenosa geometrije v programski modul »Slope Stability«.