Glavne značilnosti:


 • Analiza nosilnosti in odpornosti po plašču pilotov, z uporabo naslednjih standardov oziroma metod:
  - EN 1997-3
  - NEN 6743
  - LCPC (Bustamante)
 • Schmertmann
 • okrogli ali pravokotni prečni prerezi (z možnostjo širitve baze),
 • definicija tehnologije vgradnje pilotov,
 • samodejna določitev koeficientov nosilnosti pilotov po konici in plašču v odvisnosti od izbrane metode analize,
 • uvoz rezultatov CPT  testov v TXT formatu, gINT format ali NEN standardu,
 • vnos osno-upogibnih obremenitev pilota ter dodatne obtežbe na terenu,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • izračun mejne nosilnosti pilota in posedka pri podani obremenitvi,
 • analiza negativnega trenja na pilotu.