Glavne značilnosti:


 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7,
 • uporaba posplošene plastovitosti posameznih slojev zemljin,
 • vgrajena baza materialnih parametrov posameznih vrst zemljin,
 • analiza različnih tipov podpornih konstrukcij (sidrane, razprte in konzolne podporne konstrukcije),
 • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),
 • modeliranje nivojev podtalnice pred in za konstrukcijo, modeliranje arteškega pritiska,
 • določitev različnih naklonov (oblik) terena za podporno konstrukcijo,
 • možnost modeliranja potresnih učinkov s psevdo-statično metodo (Monobe-Okabe, Arrango),
 • izračun zemeljskih pritiskov z uporabo efektivnih in totalnih parametrov,
 • dopušča poljubno število podprtih točk,
 • kontrola globalne stabilnosti podpornih konstrukcij z uporabo direktne povezave in prenosa geometrije v programski modul »Slope Stability«