Cilji podjetja


Razvijati, nadgrajevati in izboljševati naše storitve, pridobivati nova znanja ter širiti področja delovanja.


Strategija


Temeljna strategija družbe je zagotavljati vrhunske inženirske storitve na vseh področjih delovanja, poskrbeti za zadovoljstvo naših naročnikov, stimulirati zaposlene ter razvijati vse njihove potenciale in ambicije. Kot stabilno in močno podjetje želimo s svojimi storitvami, znanjem in izkušnjami spodbujati vsestranski razvoj in zadovoljstvo.


Področja delovanja


 • projektiranje, svetovanje in nadzor na področju predorov, podzemnih gradenj in objektov, povezanih z njimi
 • projektiranje, svetovanje in nadzor na področju geotehničnih konstrukcij, izkopa in zaščite gradbenih jam, sanacij plazov, gradnje cest
 • projektiranje, svetovanje in nadzor na področju visokogradnje
 • projektiranje in svetovanje na področju rudarstva
 • projektiranje in svetovanje na področju ekologije
 • izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki
 • izdelava projektne dokumentacije za sanacijo kamnolomov vključno z rudarskimi projekti
 • izdelava geološko-geomehanskih elaboratov in elaboratov dimenzioniranja vozišč
 • izdelava 3D geostatičnih analiz za zahtevne objekte
 • izdelava projektne dokumentacije za sanacije in rekonstrukcije objektov
 • izdelava energetskih izkaznic
 • informacijsko modeliranje objektov (BIM)
 • zastopstvo za programsko opremo FINE