Že od ustanovitve naprej se naše podjetje zavzeto ukvarja z ožjim področjem, v katerem so združeni geotehnika, geotehnologija in rudarstvo, torej z načrtovanjem gradnje predorov in velikih podzemnih prostorov.


Po sodobni definiciji je predor lahko vsaka podzemna odprtina z dvema izhodoma, ki ima površino najmanj 20 m2 in poljubno dolžino. Že v preteklosti so predori večinoma služili kot transportne poti, kar je tudi danes njihova poglavitna naloga. Gradnja predorov je potekala ročno vse do leta 1680, ko je bil v Franciji z razstreljevanjem s pomočjo smodnika zgrajen 160 m dolg predor kanala Canal du Midi. Mehanski izkop se je uveljavil šele po letu 1930, medtem ko je bila TBM tehnologija, ki dejansko pomeni vrtanje celega profila predora, prvič uporabljena leta 1954 pri izgradnji usmerjevalnih predorov jezu v Južni Dakoti v ZDA.

 Predori in veliki podzemni prostori


Z razvojem različnih izkopnih tehnik se tudi v današnjem času še vedno vzporedno razvijajo nove teoretične podlage in različne metode načrtovanja, s katerimi je mogoče relativno natančno predvideti obnašanje hribinske okolice okrog predora in pred izkopnim čelom. Uspešnost teh predvidevanj je v veliki meri odvisna od ocenjenih geološko-geotehničnih razmer na širšem območju posameznega načrtovanega objekta. Ravno to dejstvo ločuje podzemne objekte od drugih gradbenih objektov, saj je hribinski medij v mnogih primerih nepredvidljiv in je njegovo obnašanje pri gradnji drugačno od predpostavljenega.


Področje gradnje podzemnih objektov obsega tudi načrtovanje ostalih skupin podzemnih prostorov, ki so umeščeni pod zemeljskim površjem v različnih hribinah (kaverne, energetske postaje, skladišča, javni objekti, jaški, ki so namenjeni povezavi med površjem in drugimi ciljnimi podzemnimi objekti). V zadnjih letih se je od konvencionalnih metod načrtovanja gradnje podzemnih prostorov pri nas in v svetu najbolj uveljavila Nova avstrijska metoda gradnje predorov - NATM (»New Austrian Tunneling Method«), ki jo nekateri imenujejo tudi Metoda brizganega betona. Združuje sodobne tehnologije izkopa in podpiranja ter druge tehnološke postopke gradnje vključno z geološko-geotehničnim opazovanjem pred, med in po končani gradnji določenega podzemnega objekta.


NATM obravnavata dva  pomembna dokumenta, in sicer avstrijski standard ÖNORM 2203-1 ter Smernice za geomehansko načrtovanje podzemeljskih del s cikličnim napredovanjem izkopa in primarnega podpiranja, ki ju je izdalo Avstrijsko društvo za geomehaniko – ÖGG. V našem podjetju NATM uspešno uporabljamo pri načrtovanju podzemnih objektov v vseh projektnih in izvedbenih fazah.