S povečano porabo dobrin in naravnih virov se povečuje količina odpadkov. Nepravilno odloženi odpadki lahko ogrožajo zdravje ljudi in škodljivo vplivajo na okolje, predvsem na vodo in zrak. Odlagališče odpadkov zato ne more biti urejeno kjer koli, temveč je načrtovanje novih odlagališč ena od težjih prostorsko-načrtovalskih nalog. Rešitve morajo slediti visokim standardom za obvladovanje okoljskih vplivov, poleg tega pa mora biti izbrani prostor odlagališča dobro prometno povezan in čim bolj oddaljen od naselij.  Deponije


Z odlaganjem odpadkov zagotavljamo dolgoročnejši počasen razkroj odpadkov, pri čemer je način deponiranja odvisen predvsem od narave in lastnosti odpadkov. Gradbeni odpadki so mešanica materialov, ki nastajajo pri rušenju betonskih ali zidanih konstrukcij, odstranjevanju asfalta in drugih gradbenih ali rušilnih delih. Mednje umeščamo tudi gradbene odpadne materiale iz kamenin ali rudnin.


Gradnja, obnova in predvsem rušenje gradbenih objektov ustvarjajo velike količine odpadnih materialov, zato se je potrebno posvečati zbiranju in predelavi gradbenih materialov. Družba se tako usmerja v iskanje tehnoloških postopkov za reciklažo nastalih odpadnih gradbenih materialov, ki v čim večji meri zagotavljajo možnost ponovne uporabe materialov.


 Na ta način je mogoče bistveno zmanjševati neposredne negativne vplive na okolje in zadovoljiti tudi povpraševanje po osnovnih gradbenih materialih. V podjetju Geoportal d.o.o. si prizadevamo naročnikom pomagati od ideje do izvedbe projektov okoljskih tehnologij in komunalne infrastrukture ter s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem skušamo oblikovati optimalne rešitve.