Program vsebuje oziroma omogoča naslednje:


 • enostaven vnos geometrije,
 • vgrajena baza geomehanskih karakteristik tipičnih materialov zemljin,
 • hitra in zanesljiva določitev krožnih in poligonskih drsnih ploskev,
 • vnos poljubnega števila obtežb (pasovna, trapezna, točkovna obtežba),
 • upoštevanje poljubnega števila sider,
 • modeliranje prisotnosti vode z nivojem podtalnice ali z uporabo izolinij, ki definirajo porne tlake.
 • možnost modeliranja potresnih učinkov s psevdo-statično metodo,
 • upoštevanje plastovitosti (foliacije) hribin,
 • analiza z upoštevanjem efektivnih ali totalnih parametrov zemljin,
 • možnost omejitve področja pri iskanju kritičnih drsnih ploskev,
 • analize, skladne s teorijo mejnih stanj in varnostnega količnika – EC7