Program izvaja analizo skupine pilotov (temeljne ploščadi s togo povezovalno ploščo) z uporabo metode končnih elementov (MKE) in analitičnih pristopov. Program predpostavlja pravokoten raster vertikalnih pilotov in z obtežbo, ki deluje na ploščo, ki povezuje pilote. Geološko okolico predstavljajo horizontalne plasti. V programu so lahko modelirani tako stoječi kot tudi viseči piloti.


Analitične rešitve
• analiza vertikalne nosilnosti skupine pilotov v koherentnih zemljinah kot togo telo
• analiza pilotov v nekoherentnih zemljinah (NAVFAC, efektivne napetosti, CSN)
• redukcija nosilnosti skupine pilotov (EI 02C097, La Barre, Seiler-Keeney)
• analiza posedkov skupine pilotov v koherentnih zemljinah kot fiktivni temelji
• analiza posedkov skupine pilotov v nekoherentnih zemljina po Poulos-ovi krivulji obtežba - posedki


Metoda z vzmetmi (MKE) – Analiza tridimenzionalnega obnašanja skupine pilotov
• Analiza pomikov in zasukov glave pilota
• Poljubno število obtežnih primerov
• Možnost togega in členkastega vpetja v togo ploščo
• Viseči in stoječi piloti
• Avtomatski izračun lastnosti vzmeti iz karakteristik zemljine
• Možnost modeliranja tako horizontalnih kot tudi vertikalnih vzmeti vzdolž pilota
• Porazdelitev deformacij in notranjih sil vzdolž pilota
• Dimenzioniranje armature pilota v skladu z EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP