Zaposleni

Andrej Likar, univ.dipl.inž.grad.
Direktor
klik za povezavo T 01 620 33 21
G 031 341 840
dr. Jakob Likar, univ. dipl. inž. rud. in geotehnol.
Prokurist
klik za povezavo G 051 392 572
Matej Lozar, inž.stroj.
Tehnični direktor
klik za povezavo T 01 620 33 22
G 051 392 571
Melanija Huis, univ.dipl.inž.grad.
Vodja projektov
klik za povezavo T 01 620 33 25
G 041 985 925
Igor Srakar, dipl.inž.geod.
Projektant
klik za povezavo T 01 620 33 23
G 051 367 392
Eva Lovrenčič, univ.dipl.inž.grad.
Projektant
klik za povezavo T 01 620 33 26
G 031 745 876
Žiga Likar, univ.dipl.inž.grad.
Projektant
klik za povezavo T 01 620 33 24
G 040 508 773
Marko Andrejašič, univ.dipl.inž.grad.
Projektant
klik za povezavo T 01 620 33 27
Tadej Cotelj, dipl.inž.grad.
Projektant
klik za povezavo T 01 620 33 20
Kristina Gacova, dipl.lik.ped.
Tajništvo
klik za povezavo T 01 620 33 20