Izšel je nov modul GEO5 “Skupina pilotov”

GEO5: Modul "Skupina pilotov - Analiza skupine pilotov (temeljne ploščadi, glave pilotov)"

Program izvaja analizo skupine pilotov (temeljne ploščadi s togo povezovalno ploščo) z uporabo metode končnih elementov (MKE) in analitičnih pristopov. Program predpostavlja pravokoten raster vertikalnih pilotov in z obtežbo, ki deluje na ploščo, ki povezuje pilote. Geološko okolico predstavljajo horizontalne plasti. V programu so lahko modelirani tako stoječi kot tudi viseči piloti.

Arhiv novic