FINE Software

Fine Software

Programski paket GEO5 sačinjavaju pojedinačni moduli za planiranje i analizu rješavanja različitih geotehničkih problema. Programska oprema je jednostavna za upotrebu i sastoji se od pojedinačnih programa i jednostavnog sučelja. Za cjelokupnu analizu geotehničkog problema, koji je podijeljen na različite vrste kontrolnih izračuna, moguće je materijalne i geometrijske karakteristike izvoziti i uvoziti u bilo koji programski modul. Paket programske opreme uključuje pojedinačne programske module za rješavanje različitih specifičnih geotehničkih problema koji su preko grafičkog sučelja povezani međusobno i djeluju u istoj okolini. To znači da je moguće različite geotehničke probleme (npr. analiza opornog zida te kontrola vanjske stabilnosti) rješavati u cjelini. Pored uobičajenih geotehničkih problema, program također uključuje visoko usavršene aplikacije za analizu tunela, stabilnost stijenskih padina, itd.

DOWNLOAD DEMO