Tuneli i veliki podzemni prostori

Od samog osnivanja naša se tvrtka intenzivno bavi užim područjem geotehnike, geotehnologije i rudarstva, dakle s planiranjem gradnje tunela i velikih podzemnih prostora.

Prema modernoj definiciji tunel može biti svaki podzemni otvor s dva izlaza, koji ima minimalnu površinu 20 m2 i proizvoljnu dužinu. Već u prošlosti, tuneli su se uglavnom koristili kao prometni pravci, što je i danas njihova glavna namjena. Gradnja tunela izvođena je ručno sve do 1680. godine. Tada su u Francuskoj, pomoću baruta, eksplozijom izgradili 160 m dug tunel kanala Canal du Midi. Mehanički iskop se počeo koristiti tek nakon 1930. godine, dok je TBM tehnologija, koja zapravo znači bušenje cijelog profila tunela, prvi put upotrjebljena 1954. godine kod izgradnje usmjeravajućih tunela brane, u Južnoj Dakoti, SAD.

S razvojem različitih tehnika iskapanja i danas se paralelno razvijaju nove teoretske osnove i različite metode planiranja s kojima se može relativno točno predvidjeti ponašanje stjenskih masa oko tunela i ispred čela iskopa. Uspjeh ovih predviđanja u velikoj mjeri ovisi o procjeni geološko-geotehničkih uvjeta u širem području planiranog objekta. Upravo ta činjenica dijeli podzemne od drugih građevinskih objekata, jer je stjenska masa u mnogo slučajeva nepredvidiva gdje je njegovo ponašanje kod građenja različito od onog koje se pretpostavlja.

Područje građenja podzemnih objekata također uključuje i druge skupine podzemnih prostora smještene ispod površine zemlje u raznim stjenskim masama (kaverne, energetske stanice, skladišta, javni objekti, šahtovi koji povezuju površinu i ostale podzemne strukture). U posljednjih nekoliko godina se od konvencionalnih metoda planiranja izgradnje podzemnih objekata u zemlji i svijetu najviše prihvatila Nova austrijska metoda gradnje tunela - NATM (»New Austrian Tunneling Method«), koja se ponekad naziva i Metoda mlaznog betona. Ona kombinira moderne tehnologije iskopa i podupiranja te druge tehnološke metode gradnje, uključujući geološko-geotehnički monitoring prije, za vrijeme i nakon izgradnje određenog podzemnog objekta. NATM obrađuju dva važna dokumenta, austrijski standard ÖNORM 2203-1 i Smjernice za geomehaničko planiranje podzemnih radova s cikličnim napredovanjem iskopa i primarnog podupiranja, izdane od strane Austrijskog društva za geomehaniku – ÖGG. U našoj tvrtki NATM uspješno koristimo pri projektiranju podzemnih građevina u svim projektnim i izvedbenim fazama.

Reference