Građevinske jame

Za kvalitetno i sigurno pozicioniranje objekta ključni su dobri temelji. Temelj je građevinski element koji prenosi težinu objekta u tlo. Obično je za provedbu plitkog ili dubokog temelja potreban i iskop građevinske jame. Način provedbe građevinskih jama diktiraju geološke okolnosti te lokacijski i geotehnički uvjeti.

Skladno s važećim zakonom, potrebno je zadovoljiti zahtjeve kojima bi se osigurala mehanička otpornost i stabilnost objekata tijekom njihovog čitavog životnog doba. Cilj je ograničiti opasnost za ljude, životinje i imovinu u zgradama, te njihovoj neposrednoj okolini.

Objekti moraju biti projektirani, građeni i održavani tako da učinci, kojima će vjerojatno biti izloženi tijekom gradnje i uporabe, neće prouzročiti:
- rušenje cijelog ili dijela građevinskog objekta,
- većih deformacija od dozvoljenih razina,
- štete na drugim dijelovima građevinskog objekta, na instalacijama ili ugrađenoj opremi zbog većih deformacija nosive konstrukcije te
- štete koja je posljedica nepredviđenih okolnosti i gdje je njen opseg neproporcionalno velik u odnosu na osnovni uzrok.

Objekti moraju biti projektirani, građeni i održavani tako da njihova nosiva konstrukcija u slučaju požara zadrži potrebnu nosivost unutar vremenskog perioda koji je za pojedinu skupinu objekata definiran u propisima o zaštiti od požara objekata.

Zahtjevi za mehaničku otpornost i stabilnost objekata mogu se ispuniti s projektiranjem i gradnjom u skladu s načelima i pravilima Eurokodova. Uvažavanje principa i smislenu upotrebu pravila Eurokodova primjenjujemo i kod projektiranja i gradnje objekata (npr. vrlo neobična geometrija objekta), odnosno kod upotrebe građevinskih materijala (npr. staklo) koje Eurokodovi ne obrađuju neposredno. U našoj tvrtki uvažavamo sve spomenute propise i tako pružamo sigurnu i kvalitetnu izvedbu građevinskih jama.

Reference