Geotehničke konstrukcije

Geotehnički objekti su oni građevinsko-inženjerski objekti koji su tijekom cijelog projektiranja u interakciji ili sa tlom ili sa stijenom. U geotehničke objekte tako svrstavamo: nasipe, pregrade, različite oporne i potporne konstrukcije, plitke temelje, temelje na pilotima, temeljne ploče, itd.

Naša tvrtka bavi se projektiranjem svih vrsta geotehničkih konstrukcija. Projektiramo u skladu sa standardima EUROKOD koji su u Republici Sloveniji važeći od početka 2008. godine. Poslanstvo naših inženjera je s jedne strane uvažavati želje naručitelja, a s druge strane garantirati sigurno i optimalno projektiranje geotehničkih konstrukcija.

Reference