Geologija i geotehnika

U tvrtki Geoportal d.o.o. na području geologije i geotehnike organiziramo i pratimo geološko-geomehanička istraživanja, te izrađujemo geološko-geomehanička izvješća za potrebe sanacija klizišta i za potrebe izgradnje različitih građevinskih konstrukcija.

Za kompleksne inženjerske objekte možemo izraditi geološko-geomehanička izvješća sukladno sa smjernicama austrijskog standarda (NATM) ÖNORM B2203 – 1.

Reference