Deponiji

Uz povećanu potrošnju dobara i prirodnih resursa povećava se i količina otpada. Nepropisno deponirani otpad može ugroziti zdravlje ljudi i štetno utjecati na okoliš, prvenstveno na vodu i zrak. Odlagalište otpada zato ne može biti uređeno bilo gdje, nego je planiranje novih odlagališta jedno od težih zadataka prostornog planiranja. Rješenja trebaju slijediti visoke standarde za upravljanje utjecajima na okoliš, osim toga odabrani prostor odlagališta mora biti dobro prometno povezan te što više udaljen od naselja. S odlaganjem otpada osiguravamo dugoročno i sporo raspadanje otpada, kod čega način deponiranja ovisi prvenstveno o prirodi i karakteristikama otpada. Građevinski otpad je mješavina materijala koji nastaju kod rušenja betonskih ili zidanih konstrukcija, uklanjanja asfalta te drugih građevinskih radova i rušenja. U građevinski otpad ubrajamo i građevinske otpadne materijale od kamenine ili minerala.

Izgradnja, obnova i prvenstveno rušenje građevinskih objekata stvaraju velike količine otpadnog materijala, stoga se je potrebno posvećivati prikupljanju i obradi građevinskih materijala. Društvo se tako usmjerava na traženje tehnoloških procesa za recikliranje nastalog građevinskog otpada koji u što većoj mjeri osiguravaju mogućnosti ponovne upotrebe materijala. Na ovaj način moguće je znatno smanjiti izravne negativne utjecaje na okoliš i zadovoljiti potražnju za osnovnim građevinskim materijalima. U tvrtki Geoportal d.o.o. nastojimo pomoći klijentima od ideje do provedbe projekata tehnologije zaštite okoliša i komunalne infrastrukture te se s našim bogatim iskustvom i znanjem trudimo stvoriti i oblikovati optimalna rješenja.

Reference