Geotehniške konstrukcije

Geotehnični objekti so tisti gradbeno-inženirski objekti, ki so v celotni projektni dobi predvidoma v interakciji bodisi z zemljino bodisi s kamenino. Med geotehnične objekte tako uvrščamo nasipe, pregrade, različne oporne in podporne konstrukcije, plitve temelje, temelje na pilotih, temeljne plošče, itd.

Naše podjetje se ukvarja z načrtovanjem vseh vrst geotehničnih konstrukcij, pri projektiranju pa skrbno upoštevamo standarde EVROKOD, ki so v Republiki Sloveniji veljavni od začetka leta 2008. Poslanstvo naših inženirjev je na eni strani upoštevanje želja naročnikov, po drugi strani pa zagotavljanje varnega in optimalnega načrtovanja geotehničnih konstrukcij.

Reference