Reference

Deponije

  • Izdelava kasete na kamionskem terminalu in zapolnitev kasete z refulom

    V Luki Koper, v Bazenu I, je potrebno skladno s težnjami po trajnostnem razvoju zagotoviti nemoteno obratovanje terminala za deponiranje kontejnerjev. Trenutna globina morskega…

    več
  • Izdelava kasete za odlaganje izkopnega materiala na vzhodnem delu parcele 799/29 k.o. Ankaran

    V Luki Koper zaradi vzdrževanja ter tudi posodabljanja plovnih poti konstantno nastaja izkopani (bagrani) material, ki ga je potrebno odložiti na predhodno določeno lokacijo,…

    več