Dejavnosti in reference
 • Predori in veliki podzemni prostori

  Že od ustanovitve naprej se naše podjetje zavzeto ukvarja z ožjim področjem, v katerem so združeni geotehnika, geotehnologija in rudarstvo, torej z načrtovanjem gradnje…

  več       reference
 • Gradbene jame

  Za kvalitetno in varno postavitev objekta so ključnega pomena dobri temelji. Temelji so gradbeni elementi, ki prenašajo obtežbo objekta v temeljna tla. Ponavadi je…

  več       reference
 • Geotehniške konstrukcije

  Geotehnični objekti so tisti gradbeno-inženirski objekti, ki so v celotni projektni dobi predvidoma v interakciji bodisi z zemljino bodisi s kamenino. Med geotehnične objekte…

  več       reference
 • Sanacije plazov

  Vedno pogostejši nenadni premiki zemeljskih gmot v okolju opozarjajo na pestro dejavnost nežive narave, ki je lahko posledica različnih okoliščin in pogosto tudi človekovega…

  več       reference
 • Geologija in geotehnika

  V podjetju Geoportal d.o.o. na področju geologije in geotehnike organiziramo in spremljamo geološko geomehanske raziskave ter izdelamo geološko-geomehanska poročila za potrebe sanacij plazov in…

  več       reference
 • Luške konstrukcije

  Pojem luške konstrukcije obsega širok spekter konstrukcij. Najbolj opazne konstrukcije, ki se pojavljajo v pristaniščih, so obalne konstrukcije, nasipi in valobrani. Projektiranje luških konstrukcij…

  več       reference
 • Deponije

  S povečano porabo dobrin in naravnih virov se povečuje količina odpadkov. Nepravilno odloženi odpadki lahko ogrožajo zdravje ljudi in škodljivo vplivajo na okolje, predvsem…

  več       reference
 • Visoke gradnje

  Visokogradnja je veja gradbeništva, ki se ukvarja s projektiranjem in izgradnjo objektov, ki se nahajajo na površini.

  Projektiramo jeklene in lesene konstrukcije za…

  več       reference